O FIRMIE
P.P.R.I.O.Ś. "SOZOLOG" jest firmą, która od 1991 roku prowadzi działalność w zakresie inżynierii ochrony środowiska. Nasza firma bazuje na praktycznych umiejętnościach wdrażania odpowiednich technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych zdobytych przy projektowaniu, realizacji, prowadzonych rozruchach i nadzorach technologicznych.
Ponadto zebrane doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody, oczyszczania powietrza oraz gospodarki odpadami pozwala zaproponować naszym klientom szeroki wachlarz usług:
  • projekty budowlane: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowo - kanalizacyjne.
  • wykonawstwo, modernizacje, remonty i rozbudowy,
  • raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
  • operaty wodnoprawne oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
  • programy, koncepcje gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych oraz sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska przez jednostki gospodarcze.
Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji oczyszczania ścieków sanitarnych dla domów jednorodzinnych, osiedli, kempingów, hoteli, restauracji, szkół i obiektów przyautostradowych.
Z sukcesem zrealizowaliśmy liczne przedsięwzięcia w dziedzinie oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego (zakłady mięsne, drobiarskie, owocowo - warzywne, wytwórnie napojów, mleczarnie i inne).
Celem firmy jest wykonanie powierzonych zadań stosownie do potrzeb i oczekiwań klienta, zawsze koncentrując się na doborze optymalnego rozwiązania.